eXact SQL

Kaj je eXact SQL in čemu je namenjen?

Sistem eXactSQL je namenjen spremljanju in vodenju poslovnih tokov  v obrtni dejavnosti kot tudi v malih in srednje velikih podjetjih. 

Aplikacija je neodvisna od poslovnega okolja in jo je mogoče uporabiti v: trgovskih podjetjih, storitveni dejavnosti, proizvodnih firmah, ustanovah, šolah, upravnih organizacijah, bolnicah…

Kaj je pri sistemu eXact

Zanesljivo in varno poslovno okolje

 • Pošiljanje dokumentov po elektronski pošti.
 • Sledljivost – zagotovljena je popolna sledljivost po opravilih in dokumentih, kar vam omogoča idealno podporo ISO standard
 • Učinkovit nastop in vodenje

 • Enostavnejše poslovno komuniciranje in ohranjanje kupcev
 • Individualni pogoji poslovanja
 • Boljše upravljanje z informacijami in analize
 • visoko sposobna orodja za analize poslovanja skozi preglednice, grafe, OLAP dinamične analize in podobno
 • Naredite več v krajšem času

 • Hitrejše in učinkovitejše reševanje problemov
 • Analitična organiziranost baze 
 • Večja produktivnost v krajšem času 
 • Vgrajeni model poslovanja vam omogoča, da s knjiženjem enega opravila samodejno naredite tudi grozd na to opravilo navezujočih se opravil.
 • Z uporabo sistema eXact SQL lahko:

  Doživite eXact SQL